Finestres d'alumini

Les finestres d'alumini posseeixen un recobriment natural i protector de l'òxid que les fa més resistents als factors externs. A més l'alumini és un material difícilment inflamable, cosa que millora la seguretat del nostre habitatge.

Com triar la teva finestra?
Eficiència energètica
  • Coeficient permeabilitat: Fins i tot en cas de períodes de pluja extremadament perllongats, la humitat no pot penetrar a través del material.
  • Estanquitat d'aigua: En zones on la pluja és habitual, cal seleccionar una finestra amb un elevat nivell d'estanquitat a l'aigua. Això ens aïllarà de l'exterior, protegint l'interior del nostre habitatge de l'aigua.
  • Resistència al vent: La superfície d'aquest material es recobreix amb una capa d'òxid que es renova immediatament en cas de resultar danyada.
  • transmitància tèrmica: la transmitància tèrmica indica la quantitat de calor que s'intercanvia amb l'exterior. Aconseguiràs unes finestres aïllants i sostenibles.
Usabilitat i manteniment

És important que puguem obrir i tancar la finestra sense cap dificultat, pel que és convenient col·locar-la en un lloc que no ensopeguin amb qualsevol altre element. Així mateix, tindrem en compte el manteniment de les mateixes, que siguin fàcils de netejar i accessibles.

Seguretat i confort

A l'hora de comprar una finestra, haurem de comprovar que sigui de un material poc inflamable com l'alumini i resistent als cops per evitar els robatoris. Així mateix, hem de comprovar que l'aïllament acústic és l'adequat.

Demana pressupost