Reixes i ballestes

Les reixes i ballestes s'utilitzen per protegir l'habitatge d'entrades no desitjades, per evitar els accidents en cas de menors o simplement per estètica.

Les reixes i ballestes es col·loquen a les portes i finestres i poden ser fixes o de ballesta.

s'usen tant per a habitatges, en pisos baixos especialment, com per a la protecció de locals comercials.

Demana pressupost